Детска кухня Макарон Детска кухня Макарон Макарон Детска кухня 01 - 02 лв 0882 30 20 33 гр. Пазарджик, ул. Генерал Шувальов 23

Общи условия за поръчка
на прясна детска храна от Детска кухня МАКАРОН

Обновено на: 12.09.2023 г.

1. Дефиниции

Макарон: СКАРПА ЕООД, гр. Пазарджик с ЕИК 112666047 и управител Манола Маргитина с основна дейност:  Детска млечна кухня, която произвежда ястия за деца от 1 до 3 години, по предварителна заявка от Клиент.
Ястие: Публикуван в Активното меню продукт, който се произвежда по утвърден рецептурник, придружен с информация за съставки, хранителна стойност и цена.
Вид на ястието: Макарон предлага два вида на готови Ястия: S – Пасирани и M – Непасирани. Видът на ястието се избира от Клиента по време на Поръчка, чрез бутони S и/или M.
Активно Меню: Списък от Ястия за поръчка, групирани по дни и дати, структурирани в седмично меню, публикувано в официалната страница на дружеството – https://makaron.bg
Поръчка: Последователност от действия, извършени чрез Платформата на Макарон от регистриран в системата потребител, насочени към заявка за производство (поръчка) на избрани от потребителя Ястия и/или Услуги, които да бъдат произведени / извършени от Макарон.
Точка за доставка: Платформата предлага различни начини за доставка на поръчаните Ястия от клиента:  Официален пункт за Макарон, обект на Партньор (магазин,  ресторант, и др), адрес на клиент (чрез допълнителна услуга: Доставка до дома).
Партньор на Макарон: Физически обект на юридическо лице, който има договорени отношения с Макарон за доставка на Ястия. Обектите и  Партньорите на Макарон са обект на избор от Клиента и са поместени в Платформата – меню Профил -> Пункт за доставка.
Ден за доставка: Ден от работната седмица, който е равен на денят и датата, публикувани в Активното меню.
Клиент: Физическо или юридическо лице, което е регистрирано в Платформата на Макарон и използва Услугите на Макарон чрез Платформата или физически, в обектите на дружеството.
Клиентски код: 5 цифрена уникална комбинация от цифри и латински букви, която се издава на всеки клиент на Макарон и служи за удостоверяване на самоличността на Клиента в Платформата на Макарон.
Договор: Споразумение между Клиента и Макарон относно Поръчка, доставка или получаване на място на заявените от Клиента Ястия и/или Услуги чрез Платформата.
Онлайн плащане: Интегриран метод за сигурно разплащане с банкови карти Visa, Mastercard и други. Други методи за онлайн разплащане в Платформата не са предвидени и не се допускат. Всички Ястия и Услуги следва да бъдат заплатени, преди тяхното производство / изпълнение.
Виртуален портфейл: Депозитна сметка на клиента в Платформата, в която се съхраняват средства от анулирани поръчки или средства, които са депозирани от клиента чрез предварително Плащане, с цел бъдещото им използване за Поръчки в Платформата на Макарон.
Платформа: Интернет приложение за самообслужване, достъпно на адрес https://makaron.bg, ведно с всички достъпни чрез него инструменти, чрез които Клиентът навигира, поръчва (заявява за производство) Ястия и Услуги от Макарон, сключва Договор за поръчка и извършва Плащане.
Услуги: Допълнителни свободно избираеми и платени дейности, извън Активното меню и основните Ястия, които се предлагат от Макарон, с цел улеснение на Клиента, например: Доставка до адрес.

2. Приложение

Настоящите Общи условия са приложими за услугите, предоставяни чрез Платформата и на място в официалните пунктове на Макарон.

Чрез подаването на Поръчка, Клиентът сключва Договор с Макарон за производство на избрани от него Ястия и/или услуги. Клиентът е обвързан с Поръчката след нейното изпращане. Отмяна на поръчка се допуска до определен часови диапазон, описан в раздел „Правила за отказ от поръчка и възстановяване на суми“.

Меню

Платформата публикува Активно меню за работна седмица, в което са поместени Ястия от различни категории, достъпни за поръчка. В приготвяните Ястия е възможно да се съдържат съставки, които могат да предизвикат алергии и непоносимост при някои деца. Тези съставки са визуално маркирани като Алергени в съставките на всяко Ястие от Активното меню. Ако детето е алергично към определени храни се препоръчва родителят внимателно да прочете съдържанието на всяко Ястие в Активното меню, преди поръчка.

Уреждане на спорове

Рекламации от Клиент във връзка с Ястия, Поръчка или изпълнението на Договора се подават по електронен път чрез имейл, който е публикуван в Платформата.

След като получи оплакване, Макарон реагира във възможно най-кратък срок, но не по-късно от една седмица след получаването на поръчката.

Макарон разглежда оплакването в най-кратък срок, но не по-късно от две седмици, след изпращане на потвърждение за получаване.

Обработка и съхраняваните лични данни

Макарон обработва лични данни свързани с клиентите си. Обработката на лични данни се осъществява съгласно Политиката за обработка на лични данни.

Приложимо право

Недействителност или неприложимост, на която и да е разпоредба от тези Общи условия няма да засяга действителността или приложимостта на останалите разпоредби. В отношенията между страните приложение намира действащото законодателство на Република България.

При всяка поръчка от Платформата, Клиентът потвърждава, че е запознат и се съгласява с настоящите Общи условия.

3. Договор за онлайн поръчка

Договорът влиза в сила от момента, в който Клиентът завърши Поръчката чрез бутон „Запиши“ / „Плати“ чрез Платформата и Поръчката бъде успешно платена.
След успешно плащане на Поръчката, Клиентът ще бъде информиран по електронен път (имейл) за нейното потвърждение.
След потвърждение Макарон ще предприеме действия за подготовката, производството и доставката на Ястията от Поръчката.
Договорът може да бъде изпълнен от Макарон, само ако Клиентът е предоставил точна и пълна информация, която се изисква от него, посочена в настоящите Общите условия за поръчка на Макарон.

Задължения и отговорности на Клиент:

 • Клиентът е длъжен да заплати своята поръчка преди производството на Ястията чрез метод на Плащане, подсигурен от Платформата.
 • Клиентът е длъжен незабавно да докладва за евентуални неточности в данните за Плащане, посочени или предоставени чрез Платформата.
 • Клиентът е длъжен да следи за актуалността на собствените си данни и данните на детето, отразени в Платформата в меню Профил.
 • Клиентът е отговорен за избора на правилна Точка на доставка, правилен Вид на ястие и правилен Ден за доставка.
 • Клиентът е отговоррен да съхранява безопасно своите данни за достъп до Платформата на Макарон.
 • Клиентът е отговорен да бъде на разположение за контакт по телефон и да осигури лице за приемане на Поръчката, когато е избрана услугата Доставка до адрес.
Ако Клиентът избере да получи Поръчката си на място в някоя от изброените в Платформата Точки на доставка, той трябва да се яви през обявеното работно време на избраната Точка за доставка в правилният Ден за доставка за да приеме поръчката си.
Възможно е да бъде поискана частична лична информация и Клиентски код от Клиента с цел удостоверяване на самоличността на получателя на поръчката.

Задължения и отговорности на Макарон:

Макарон се задължава да изпълни направената от Клиента поръчка, ако същата е направена по правилата за поръчка на Платформата.
Макарон се задължава да произведе поръчаните от клиента Ястия, като използва описаните съставки, публикувани заедно с Ястията в Активното меню.
Макарон се задължава да опакова ястието в подходяща опакова, да го етикира с подходящ и правилен етикет и да подсигури правилното му съхранение до момента на доставката на Клиента, спрямо условията от раздел 6.
Макарон носи отговорност за безопасното съхранение на личните данни на клиента в Платформата.
Макарон няма право да споделя личните данни, предоставени от Клиента с външни лица и организации, които не са част от Макарон или не са свързани с обслужването на клиенти на Макарон.

4. Плащане

От момента на сключването на Договора в съответствие с разпоредбите на Общите условия, Клиентът е длъжен да заплати стойността на направената Поръчка. Клиентът може да изпълни това задължение за Плащане само чрез използване на метод за електронно плащане, който е предвиден в Платформата.
В Платформата е интегриран виртуален POS терминал за картово разплащане от КБЦ Банк, който приема дебитни и кредитни карти Visa, Mastercart и други.
При Плащане, Макарон НЕ ЗАПИСВА информация за картата на картодържателя. Данните, които Макарон записва при Плащане са: номер на клиент, номер на транзакция, номер на поръчка и други кодирани данни от услугата, които не са свъррзани с данните от банковата карта на клиента.
Ако Клиентът има сума от депозит, която не е достатъчна за цялостното заплащане на поръчката, от банковата карта ще се изтегли само сумата за доплащане на поръчката (разликата от тотал на поръчка и наличен клиентски депозит).
Клиентът може да депозира избрана сума в Платформата, чрез меню Виртуален портфейл. Тази депозирана сума може да се използва за бъдещи физически или онлайн поръчки. Сумата се съхранява сигурно в Платформата и не може да бъде използвана за нищо друго, освен за поръчка от Клиента.
При спазване на разпоредбите на Общите условия частичното или пълно възстановяване на електронно плащане е възможно, само ако поръчката не може да бъде изпълнена от Макарон или ако е отказана / анулирана от Клиента в указания срок. Възстановяването винаги се извършва по същата сметка, от която е извършено плащането и може да отнеме няколко работни дни, според общите условия на банката.

5. Правила за отказ от поръчка и възстановяване на суми

Клиентът има право да анулира / откаже своята поръчка най-късно до 13:50 ч. на предходния ден преди Деня на доставка.
Клиентът няма право да анулира поръчка след 14:00 ч. на предходният ден от Деня на доставка или на вече приготвени и опаковани Ястия.
Пример: Ако клиентът направи Поръчка в понеделник за Ден на доставка сряда, то тази поръчка може да бъде отказана най-късно до вторник – 14:00ч.
Часовото ограничение за анулиране на поръчки се налага, поради спецификата на производство на предварително заявени детски храни и необходимото време за подготовката им. Предлаганите от Макарон Ястия се произвеждат по предварителна заявка и се подготвят специално за всеки Клиент. След успешна Поръчка от Клиента, количеството заявени ястия от всеки Клиент се сумира и калкулира за производство. Веднъж влезли в калкулация за производство, количеството на Ястията не може да бъде променяно.
При отказ на Поръчка, платените от клиента средства ще бъдат съхранявани във Виртуалния портфейл на клиента, като същите ще бъдат използвани за бъдещи поръчки от Платформата. Клиентът има неограничен достъп до информация за средствата в своя Виртуален портфейл, чрез меню „Виртуален портфейл„.
При поискване от клиента, Макарон ще възстанови платените чрез Платформата средства по същата сметка, от която е извършено плащането или ще възстанови средствата във Виртуалния протфейл на клиента.
Платформата има право да отказва Поръчки, ако има съмнения относно точността или автентичността на Поръчката или предоставените данни от Клиента. Ако Платформата анулира вече платена Поръчка, платената сума се възстановява по същата сметка, от която е извършено плащането.
Ако Клиентът направи Поръчка, която изглежда невярна или фалшива, Макарон може да съобщи на съответните изпълнителни органи.

6. Съхранение и бракуване

Макарон или избран партньор на Макарон ще съхранява поръчаните от Клиента ястия безопасно до 14:00 ч. в Деня на доставка. Ако до обявения час Клиентът не е потърсил поръчаните Ястия в Деня на поръчка и от Точката на доставка, ястията ще бъдат бракувани с цел безопасност.
Тази мярка се налага, тъй като произведените ястия то Макарон са пресни и не съдържат никакви консерванти. Това значително намалява техния срок на годност и ограничава начините на съхранение.

7. Правила за доставка

Точка на доставка

Точка на доставка е предварително обявен адрес на Партньор на Макарон, на който Клиентът може да получи своята поръчка. Точка на. доставка не може да бъде адрес на клиент или друг адрес,  който не е обявен като Партньор на Макарон.
Нашите шофьори ще доставят поръчката на Клиента на избраната Точка на доставка в Деня на доставка. Aко са налице форсмажорни обстоятелства, технически повреди или други проблеми, които възпрепядстват доставката на Поръчката, Макарон ще направи всичко необходимо да информира засегнатите Клиенти, които очакват своята Поръчка на избраната Точка на доставка в най-кратък срок, но не по-късно от 12:00ч. на Деня на доставка.

Доставка до вкъщи

Услугата Доставка до вкъщи се извършва от служител на Макарон.
Можете да поръчате доставка до вкъщи във всеки пункт на Макарон или Онлайн, чрез Платформата.
Към този момент Доставка до вкъщи може да бъде поръчана и ипълнена само в рамките на град Пазарджик.
Цената на доставката е фиксирана – 2,00 лв с ДДС.
За да извършим услугата, трябва да разполагаме с правилно попълнени данни за адрес и телефон на получател.
Нашите шофьори имат ангажимент да доставят храната до външната входна врата на имота. Ако адресът е в жилищна кооперация или апартамент, нашите шофьори ще доставят поръчката до входа на сградата.
Ако нямате възможност да приемате лично поръчката си от шофьора, молим да подсигурите подходящо място (пощенска кутия, стол, маса и др.), на което да поставяме храната при отсъствие на получателя. Мястото трябва да бъде защитено от достъп до други хора или улични животни. Нашите шофьори нямат право да поставят храната върху под или стълбище.
Преди да бъде извършена доставката ще получите обаждане на посочения телефон.

8. Политика за обработка на лични данни

Макарон отговаря за обработването на тези лични данни и се отнася сериозно към тяхната поверителност. При обработката на Вашите лични данни Макарон се придържа към изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR).

Какви лични данни обработваме и защо.

Платформата обработва Вашите лични данни, защото използвате нашите услуги. Използваме следните лични данни за следните цели:

1. Осъществяване на поръчка

Ние обработваме личните данни, които сте ни предоставили при своята регистрация, използвайки бланка за регистрация на Макарон. Тези лични данни са необходими, за да бъде изпълнена, потвърдена и платена поръчката.

Правното основание за това обработване на лични данни е, че то е необходимо за изпълнението на договор, както е дефиннирано в GDPR.

В процеса на поръчка обработваме следните лични данни:

 • Име и фамилия на дете
 • Дата на раждане на дете
 • Клиентски Код (получава се от клиента след регистрация)
 • Адрес за доставка
 • Данни за контакт на родител – адрес на електронна поща и/или телефонен номер
 • Състав на поръчка
 • Мнение (предоставят се чрез електронна форма за мнения).

2. Обслужване на клиенти

Когато се свържете отдалечено със служители на Макарон, можем да използваме предоставените от вас лични данни, за да отговорим на въпросите Ви или за направата на отдалечена поръчка.

Правното основание за това обработване на лични данни е, че е необходимо за изпълнението на договор, както е дефинирано в GDPR.

Обработваме следните лични данни за целите на обслужването на клиенти:

 • Име и фамилия на дете
 • Адрес за доставка
 • Данни за контакт – адрес на електронна поща и/или телефонен номер
 • Поръчка

Обработваме следните лични данни за издаване на фактури:

 • Име и фамилия на родител / фирма
 • ЕГН на родител / ИН на фирма

3. Маркетингови съобщения

Макарон не обработва Вашите лични данни с маркетингови цели.

4. „Бисквитки“

Макарон обработва личните данни, които ни предоставяте индиректно. Макарон използва “бисквитки” за функционални, и аналитични цели. Функционалните „бисквитки“ са необходими за по-бързото и правилно използване на приложението. Бисквитките събират следните лични данни:

 • Данни за местоположение
 • IP адрес или идентификатори на приложения
 • Интернет браузър и тип устройство
 • Език на уебсайта

Събраните от аналитичните „бисквитки“ данни не са свързани с останалата информация, която се предоставя по време на поръчката.

5. Предотвратяване на измами

Ние обработваме някои от горепосочените лични данни и за предотвратяване на измами и други форми на злоупотреба.

Правното основание за тази обработка е, че е необходимо да се преследва законният интерес на Организацията (предотвратяване на измами), както е определено в GDPR

6. Възраст

Платформата е предназначена за ползване от родители или настойници, които имат навършени 18 г. Макарон има право да обслужва деца до 3 годишна възраст, съгласно Наредба №28 от 2008г. Данните, които събираме за лица под 18 г. са:

 • Име и фамилия на дете – Използва се за индентификатор на клиент при поръчка
 • Дата на раждане на дете – Използва се за проверка на възрастта, ограничена от Наретба 28 от 2008г.

7. Колко дълго съхраняваме личните данни

Организацията няма да съхранява личните ви данни за по-дълъг период от необходимото за изпълнение на целите, за които са събрани данните.

Макарон ще съхранява вашите лични данни за по-дълго време само в случай, че сме задължени по закон. Макарон изтрива повечето от вашите лични данни 2 години след последната поръчка.

Използваме този двугодишен срок за административни цели и за да можем да отговорим на Вашите евентуални въпроси и оплаквания относно поръчките ви. Съхраняваме архивирани данни за пооръчки, които съдържат частични или пълни лични на клиенти в период до 10 години. Тези данни се съхраняват в специализирани архиви със силно ограничена достъпност. Не можем да премахнем личните данни от архивите, но ако се наложи възстановяване от архив, Макарон ще изтрие личните данни.

8. Споделяне на лични данни с партньори на Макарон

Макарон може да сподели част от вашите лични данни (Код на клиент, Поръчка) с партньор на Макарон, който сте избрали като Точка на доставка на поръчките си. Данните, които споделяме за тази цела са силно ограничени и не могат да бъдат използвани като личностен идентификатор.

9. Споделяне с други

Макарон не продава Вашите лични данни на трети лица. Разкриването на данни на трети ще бъде предприето само в случай, че това е необходимо за изпълнение на Договор или се изисква по закон.

Вашите лични данни могат да бъдат споделени със следните страни:

 • Софтуерни експерти, отговорни за приложението;
 • Партньори по изпълнението;

Когато възлагаме на трети страни да обработват вашите лични данни от наше име, ние ще сключим договор за обработка на данни, за да гарантираме същото ниво на защита и поверителност на вашите лични данни. Макарон ще продължи да носи крайната отговорност за такива дейности по обработка.

10. Интернет страници на трети страни

Нашата Платформа може да съдържа връзки към интернет страници на трети страни. Когато посещавате такива, имайте предвид, че всяка от тях има своя собствена декларация за поверителност и политика за обработка на лични данни.

11. Достъп до лични данни, коригиране и изтриване

Имате право на достъп до всички лични данни, които събираме за вас, както и правото да поискате да ги коригираме или изтрием. Платформата съдържа прозрачен интерфейс, в който са показани всички лични данни и история на поръчките на клиента. Ако смятате, че обработваме вашите лични данни без валидно правно основание, или че обработваме лични данни, които не са от значение за процеса ни на работа, моля свържете се с нас чрез посочените в Платформата канали.

12. Препоръки, въпроси и оплаквания

В случай, че имате други въпроси или оплаквания относно обработката на вашите лични данни, ние ще се радваме да разговаряме. Ние също бихме искали да чуем от вас съвети или предложения как да подобрим нашата политика за поверителност.

13. Сигурност

Макарон се отнася много сериозно към защитата на личните данни и в тази връзка предприемаме подходящи мерки за защита на вашите лични данни срещу злоупотреба, загуба, неоторизиран достъп, нежелано разкриване и неупълномощени промени. Ако смятате, че вашите лични данни не са адекватно защитени или има индикации за неправилна употреба, моля свържете се с нас чрез формата на контакти в Платформата.

14. Орган за защита на данните в Република България

Освен възможността да подадете сигнал до нас, имате право да подадете жалба до съответния надзорен орган за защита на личните данни. За тази цел се свържете директно с надзорния орган – Комисия за защита на личните данни.