Детска кухня Макарон Детска кухня Макарон Макарон Детска кухня 01 - 02 лв 0882 30 20 33 гр. Пазарджик, ул. Генерал Шувальов 23

Политика за обработка на лични данни

Обновено на: 12.09.2023 г.

Дефиниции

Макарон отговаря за обработването на тези лични данни и се отнася сериозно към тяхната поверителност. При обработката на Вашите лични данни Макарон се придържа към изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR).

Какви лични данни обработваме и защо.

Платформата обработва Вашите лични данни, защото използвате нашите услуги. Използваме следните лични данни за следните цели:

1. Осъществяване на поръчка

Ние обработваме личните данни, които сте ни предоставили при своята регистрация, използвайки бланка за регистрация на Макарон. Тези лични данни са необходими, за да бъде изпълнена, потвърдена и платена поръчката.

Правното основание за това обработване на лични данни е, че то е необходимо за изпълнението на договор, както е дефиннирано в GDPR.

В процеса на поръчка обработваме следните лични данни:

 • Име и фамилия на дете
 • Дата на раждане на дете
 • Клиентски Код (получава се от клиента след регистрация)
 • Адрес за доставка
 • Данни за контакт на родител – адрес на електронна поща и/или телефонен номер
 • Състав на поръчка
 • Мнение (предоставят се чрез електронна форма за мнения).

2. Обслужване на клиенти

Когато се свържете отдалечено със служители на Макарон, можем да използваме предоставените от вас лични данни, за да отговорим на въпросите Ви или за направата на отдалечена поръчка.

Правното основание за това обработване на лични данни е, че е необходимо за изпълнението на договор, както е дефинирано в GDPR.

Обработваме следните лични данни за целите на обслужването на клиенти:

 • Име и фамилия на дете
 • Адрес за доставка
 • Данни за контакт – адрес на електронна поща и/или телефонен номер
 • Поръчка

Обработваме следните лични данни за издаване на фактури:

 • Име и фамилия на родител / фирма
 • ЕГН на родител / ИН на фирма

3. Маркетингови съобщения

Макарон не обработва Вашите лични данни с маркетингови цели.

4. „Бисквитки“

Макарон обработва личните данни, които ни предоставяте индиректно. Макарон използва “бисквитки” за функционални, и аналитични цели. Функционалните „бисквитки“ са необходими за по-бързото и правилно използване на приложението. Бисквитките събират следните лични данни:

 • Данни за местоположение
 • IP адрес или идентификатори на приложения
 • Интернет браузър и тип устройство
 • Език на уебсайта

Събраните от аналитичните „бисквитки“ данни не са свързани с останалата информация, която се предоставя по време на поръчката.

5. Предотвратяване на измами

Ние обработваме някои от горепосочените лични данни и за предотвратяване на измами и други форми на злоупотреба.

Правното основание за тази обработка е, че е необходимо да се преследва законният интерес на Организацията (предотвратяване на измами), както е определено в GDPR

6. Възраст

Платформата е предназначена за ползване от родители или настойници, които имат навършени 18 г. Макарон има право да обслужва деца до 3 годишна възраст, съгласно Наредба №28 от 2008г. Данните, които събираме за лица под 18 г. са:

 • Име и фамилия на дете – Използва се за индентификатор на клиент при поръчка
 • Дата на раждане на дете – Използва се за проверка на възрастта, ограничена от Наретба 28 от 2008г.

7. Колко дълго съхраняваме личните данни

Организацията няма да съхранява личните ви данни за по-дълъг период от необходимото за изпълнение на целите, за които са събрани данните.

Макарон ще съхранява вашите лични данни за по-дълго време само в случай, че сме задължени по закон. Макарон изтрива повечето от вашите лични данни 2 години след последната поръчка.

Използваме този двугодишен срок за административни цели и за да можем да отговорим на Вашите евентуални въпроси и оплаквания относно поръчките ви. Съхраняваме архивирани данни за пооръчки, които съдържат частични или пълни лични на клиенти в период до 10 години. Тези данни се съхраняват в специализирани архиви със силно ограничена достъпност. Не можем да премахнем личните данни от архивите, но ако се наложи възстановяване от архив, Макарон ще изтрие личните данни.

8. Споделяне на лични данни с партньори на Макарон

Макарон може да сподели част от вашите лични данни (Код на клиент, Поръчка) с партньор на Макарон, който сте избрали като Точка на доставка на поръчките си. Данните, които споделяме за тази цела са силно ограничени и не могат да бъдат използвани като личностен идентификатор.

9. Споделяне с други

Макарон не продава Вашите лични данни на трети лица. Разкриването на данни на трети ще бъде предприето само в случай, че това е необходимо за изпълнение на Договор или се изисква по закон.

Вашите лични данни могат да бъдат споделени със следните страни:

 • Софтуерни експерти, отговорни за приложението;
 • Партньори по изпълнението;

Когато възлагаме на трети страни да обработват вашите лични данни от наше име, ние ще сключим договор за обработка на данни, за да гарантираме същото ниво на защита и поверителност на вашите лични данни. Макарон ще продължи да носи крайната отговорност за такива дейности по обработка.

10. Интернет страници на трети страни

Нашата Платформа може да съдържа връзки към интернет страници на трети страни. Когато посещавате такива, имайте предвид, че всяка от тях има своя собствена декларация за поверителност и политика за обработка на лични данни.

11. Достъп до лични данни, коригиране и изтриване

Имате право на достъп до всички лични данни, които събираме за вас, както и правото да поискате да ги коригираме или изтрием. Платформата съдържа прозрачен интерфейс, в който са показани всички лични данни и история на поръчките на клиента. Ако смятате, че обработваме вашите лични данни без валидно правно основание, или че обработваме лични данни, които не са от значение за процеса ни на работа, моля свържете се с нас чрез посочените в Платформата канали.

12. Препоръки, въпроси и оплаквания

В случай, че имате други въпроси или оплаквания относно обработката на вашите лични данни, ние ще се радваме да разговаряме. Ние също бихме искали да чуем от вас съвети или предложения как да подобрим нашата политика за поверителност.

13. Сигурност

Макарон се отнася много сериозно към защитата на личните данни и в тази връзка предприемаме подходящи мерки за защита на вашите лични данни срещу злоупотреба, загуба, неоторизиран достъп, нежелано разкриване и неупълномощени промени. Ако смятате, че вашите лични данни не са адекватно защитени или има индикации за неправилна употреба, моля свържете се с нас чрез формата на контакти в Платформата.

14. Орган за защита на данните в Република България

Освен възможността да подадете сигнал до нас, имате право да подадете жалба до съответния надзорен орган за защита на личните данни. За тази цел се свържете директно с надзорния орган – Комисия за защита на личните данни.