Детска кухня Макарон Детска кухня Макарон Макарон Детска кухня 01 - 02 лв 0882 30 20 33 гр. Пазарджик, ул. Генерал Шувальов 23

Плащане

Обновено на: 16.12.2022 г.

Дефиниции

От момента на сключването на Договора в съответствие с разпоредбите на Общите условия, Клиентът е длъжен да заплати стойността на направената Поръчка. Клиентът може да изпълни това задължение за Плащане само чрез използване на метод за електронно плащане, който е предвиден в Платформата.
В Платформата е интегриран виртуален POS терминал за картово разплащане от КБЦ Банк, който приема дебитни и кредитни карти Visa, Mastercart и други.
При Плащане, Макарон НЕ ЗАПИСВА информация за картата на картодържателя. Данните, които Макарон записва при Плащане са: номер на клиент, номер на транзакция, номер на поръчка и други кодирани данни от услугата, които не са свъррзани с данните от банковата карта на клиента.
Ако Клиентът има сума от депозит, която не е достатъчна за цялостното заплащане на поръчката, от банковата карта ще се изтегли само сумата за доплащане на поръчката (разликата от тотал на поръчка и наличен клиентски депозит).
Клиентът може да депозира избрана сума в Платформата, чрез меню Виртуален портфейл. Тази депозирана сума може да се използва за бъдещи физически или онлайн поръчки. Сумата се съхранява сигурно в Платформата и не може да бъде използвана за нищо друго, освен за поръчка от Клиента.
При спазване на разпоредбите на Общите условия частичното или пълно възстановяване на електронно плащане е възможно, само ако поръчката не може да бъде изпълнена от Макарон или ако е отказана / анулирана от Клиента в указания срок. Възстановяването винаги се извършва по същата сметка, от която е извършено плащането и може да отнеме няколко работни дни, според общите условия на банката.