Детска кухня Макарон Детска кухня Макарон Макарон Детска кухня 01 - 02 лв 0882 30 20 33 гр. Пазарджик, ул. Генерал Шувальов 23

Правила за отказ от поръчка и възстановяване на суми

Обновено на: 16.12.2022 г.

Дефиниции

Клиентът има право да анулира / откаже своята поръчка най-късно до 13:50 ч. на предходния ден преди Деня на доставка.
Клиентът няма право да анулира поръчка след 14:00 ч. на предходният ден от Деня на доставка или на вече приготвени и опаковани Ястия.
Пример: Ако клиентът направи Поръчка в понеделник за Ден на доставка сряда, то тази поръчка може да бъде отказана най-късно до вторник – 14:00ч.
Часовото ограничение за анулиране на поръчки се налага, поради спецификата на производство на предварително заявени детски храни и необходимото време за подготовката им. Предлаганите от Макарон Ястия се произвеждат по предварителна заявка и се подготвят специално за всеки Клиент. След успешна Поръчка от Клиента, количеството заявени ястия от всеки Клиент се сумира и калкулира за производство. Веднъж влезли в калкулация за производство, количеството на Ястията не може да бъде променяно.
При отказ на Поръчка, платените от клиента средства ще бъдат съхранявани във Виртуалния портфейл на клиента, като същите ще бъдат използвани за бъдещи поръчки от Платформата. Клиентът има неограничен достъп до информация за средствата в своя Виртуален портфейл, чрез меню „Виртуален портфейл„.
При поискване от клиента, Макарон ще възстанови платените чрез Платформата средства по същата сметка, от която е извършено плащането или ще възстанови средствата във Виртуалния протфейл на клиента.
Платформата има право да отказва Поръчки, ако има съмнения относно точността или автентичността на Поръчката или предоставените данни от Клиента. Ако Платформата анулира вече платена Поръчка, платената сума се възстановява по същата сметка, от която е извършено плащането.
Ако Клиентът направи Поръчка, която изглежда невярна или фалшива, Макарон може да съобщи на съответните изпълнителни органи.