Детска кухня Макарон Детска кухня Макарон Макарон Детска кухня 01 - 02 лв 0882 30 20 33 гр. Пазарджик, ул. Генерал Шувальов 23

Дефиниции

Обновено на: 12.09.2023 г.

Дефиниции

Макарон: СКАРПА ЕООД, гр. Пазарджик с ЕИК 112666047 и управител Манола Маргитина с основна дейност:  Детска млечна кухня, която произвежда ястия за деца от 1 до 3 години, по предварителна заявка от Клиент.
Ястие: Публикуван в Активното меню продукт, който се произвежда по утвърден рецептурник, придружен с информация за съставки, хранителна стойност и цена.
Вид на ястието: Макарон предлага два вида на готови Ястия: S – Пасирани и M – Непасирани. Видът на ястието се избира от Клиента по време на Поръчка, чрез бутони S и/или M.
Активно Меню: Списък от Ястия за поръчка, групирани по дни и дати, структурирани в седмично меню, публикувано в официалната страница на дружеството – https://makaron.bg
Поръчка: Последователност от действия, извършени чрез Платформата на Макарон от регистриран в системата потребител, насочени към заявка за производство (поръчка) на избрани от потребителя Ястия и/или Услуги, които да бъдат произведени / извършени от Макарон.
Точка за доставка: Платформата предлага различни начини за доставка на поръчаните Ястия от клиента:  Официален пункт за Макарон, обект на Партньор (магазин,  ресторант, и др), адрес на клиент (чрез допълнителна услуга: Доставка до дома).
Партньор на Макарон: Физически обект на юридическо лице, който има договорени отношения с Макарон за доставка на Ястия. Обектите и  Партньорите на Макарон са обект на избор от Клиента и са поместени в Платформата – меню Профил -> Пункт за доставка.
Ден за доставка: Ден от работната седмица, който е равен на денят и датата, публикувани в Активното меню.
Клиент: Физическо или юридическо лице, което е регистрирано в Платформата на Макарон и използва Услугите на Макарон чрез Платформата или физически, в обектите на дружеството.
Клиентски код: 5 цифрена уникална комбинация от цифри и латински букви, която се издава на всеки клиент на Макарон и служи за удостоверяване на самоличността на Клиента в Платформата на Макарон.
Договор: Споразумение между Клиента и Макарон относно Поръчка, доставка или получаване на място на заявените от Клиента Ястия и/или Услуги чрез Платформата.
Онлайн плащане: Интегриран метод за сигурно разплащане с банкови карти Visa, Mastercard и други. Други методи за онлайн разплащане в Платформата не са предвидени и не се допускат. Всички Ястия и Услуги следва да бъдат заплатени, преди тяхното производство / изпълнение.
Виртуален портфейл: Депозитна сметка на клиента в Платформата, в която се съхраняват средства от анулирани поръчки или средства, които са депозирани от клиента чрез предварително Плащане, с цел бъдещото им използване за Поръчки в Платформата на Макарон.
Платформа: Интернет приложение за самообслужване, достъпно на адрес https://makaron.bg, ведно с всички достъпни чрез него инструменти, чрез които Клиентът навигира, поръчва (заявява за производство) Ястия и Услуги от Макарон, сключва Договор за поръчка и извършва Плащане.
Услуги: Допълнителни свободно избираеми и платени дейности, извън Активното меню и основните Ястия, които се предлагат от Макарон, с цел улеснение на Клиента, например: Доставка до адрес.